Hopetoun Oilworks

Location type

Mine


Name and dates

Hopetoun Oilworks